Apply now »

Team Leader Construction

Location: 

Amersfoort, Omgeving Midden Nederland, NL

Type of contract:  Permanent
Posting date:  Mar 24, 2024
Job offer reference:  167226

Certification is intern op zoek naar een Team Leader Construction die fungeert als de schakel tussen het back office team waarvan je leidinggevende bent en de BU Manager.

Dagelijks werk je samen met het back office team om de beoogde resultaten en doelstellingen te behalen. Een belangrijk onderdeel van je werk is het opvolgen van de operationele resultaten, KPI’s en afdelingsdoelstellingen. 

Belangrijkste Operations KPI’s binnen operations CER:

  • Tijdigheid RC-sales
  • Tijdigheid Planning
  • Doorloop van certificaat uitgifte
  • Behoudt accreditatie en erkenningen

Op regelmatige basis heb je op afdelings-, taak- en/of individueel niveau overleg met de medewerkers. Waar nodig stimuleer en motiveer je de individuele medewerker om hun bijdrage aan het resultaat te leveren.

Binnen de gestelde doelstellingen wordt verwacht dat wordt meegewerkt aan optimalisatie van de back office processen en uitbouwen van de individuele competenties. 

Bij escalaties binnen de operationele processen neem je de voortrekkersrol en zoek je samen met back office team, BU Manager, ICC en/of Technical Afdeling naar oplossingen.

Naar CER Management geef je tijdig duidelijk feedback over de prestaties van de afdeling en de organisatie zodat bijsturing op tijd kan plaatsvinden. Je neemt deel aan het regulier werkoverleg tussen BU Manager en Manager Technical Support. 

Je draagt zorg voor een goede bezetting van de afdeling tijdens verlofperioden en de reguliere werktijden. 

Naast de coördinerende taken zal ook zelf inhoudelijke werkzaamheden worden verricht. Een persoonlijk target zal jaarlijks worden vastgesteld.

Daarnaast heb je een actieve rol bij voorbereiding, ondergaan en opvolging van interne audits en externe audits.
 

READY TO LEAVE YOUR MARK IN A SMARTER SOCIETY?

Apply now »