React/React Native Developer

Lokalizacja: 

Gdańsk, Kujawsko-pomorskie, PL

Typ posady:  Czas nieokreślony
Data:  2023-05-04
Pole niestandardowe 2:  142022

 

Założona w 1828, firma Bureau Veritas jest światowym liderem branży TIC (Testing, Inspection and Certification). Dostarczamy wysokiej jakości usługi wspierając na co dzień klientów w spełnianiu stale rosnących wymagań związanych z jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną środowiska oraz odpowiedzialnością społeczną. Grupa, działająca w 140 krajach i zatrudniająca ponad 77 000 pracowników, aktywnie uczestniczy w tworzeniu standardów jakości na świecie. Kluczowe wartości Bureau Veritas to integralność i etyka, bezstronność, niezależność, orientacja na klienta oraz bezpieczeństwo w pracy. Jako firma zorientowana na ciągle zmieniające się potrzeby klientów - dynamicznie reagujemy na wyzwania współczesnego świata, dostosowując swoją ofertę do obecnych realiów.

 

 

React/React Native Developer

 

Our system is a multi-module application supporting participants in the trade of goods, mainly in the areas of expertise and cargo inspection, transport management, warehouse management, and other areas related to the trade of goods.

 

Responsibilities:

 • Develop high-quality, responsive, and scalable web and mobile applications using React and React Native
 • Collaborate with cross-functional teams to identify and prioritize features
 • Write clean, efficient, and well-documented code
 • Participate in code reviews and maintain code quality standards
 • Continuously discover, evaluate, and implement new technologies to improve development efficiency
 • Adapting system security to internally applicable standards.

 

Requirements:

 • React/React Native experience
 • Strong proficiency in JavaScript and TypeScript
 • Knowledge of popular React/React Native workflows (such as React Query, Redux, MobX, etc.)
 • Familiarity with RESTful APIs, GraphQL, and WebSocket
 • Experience with version control systems, such as Git
 • Good understanding of software development best practices and Agile methodologies
 • Problem-solving skills and attention to detail
 • Good verbal and written communication skills

 

 

We offer a competitive salary, a great working environment, and opportunities for growth and development. If you are passionate about React and React Native development and want to work remotely with a dynamic team, we would love to hear from you.

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bureau Veritas Polska Sp z o.o. (administratora danych) moich danych osobowych, które zostały zamieszczone w przekazanych przeze mnie dokumentach (CV, życiorys, list motywacyjny) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1). Zostałem poinformowany, że zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

READY TO LEAVE YOUR MARK IN A SMARTER SOCIETY?