Apply now »

Specjalista ds. BHP i PPOŻ

Location: 

Kórnik, Greater Poland, PL

Type of contract:  Permanent
Posting date:  2 Mar 2024
Job offer reference:  166378

 

Założona w 1828, firma Bureau Veritas jest światowym liderem branży TIC (Testing, Inspection and Certification). Dostarczamy wysokiej jakości usługi wspierając na co dzień klientów w spełnianiu stale rosnących wymagań związanych z jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną środowiska oraz odpowiedzialnością społeczną. Grupa, działająca w 140 krajach i zatrudniająca ponad 77 000 pracowników, aktywnie uczestniczy w tworzeniu standardów jakości na świecie. Kluczowe wartości Bureau Veritas to integralność i etyka, bezstronność, niezależność, orientacja na klienta oraz bezpieczeństwo w pracy. Jako firma zorientowana na ciągle zmieniające się potrzeby klientów - dynamicznie reagujemy na wyzwania współczesnego świata, dostosowując swoją ofertę do obecnych realiów.

Specjalista ds. BHP i PPOŻ

Miejsce pracy w siedzibie klienta: Poznań, gmina Kórnik

 

 

Twój zakres obowiązków:

 • Realizacja pełnego zakresu zadań służby BHP dla wskazanego klienta Bureau Veritas Polska;
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej;
 • Bieżące informowanie klienta o stwierdzonych zagrożeniach;
 • Bieżące monitorowanie stanu prawnego w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej;
 • Prowadzenie doradztwa w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
 • Opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji związanej z BHP oraz ochroną przeciwpożarową wynikającej z przepisów powszechnie obowiązujących, dobrych praktyk oraz procedur firmowych;
 • Udział w spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych;
 • Prowadzenie rozmów z pracownikami, kadrą kierowniczą oraz przedstawicielami klienta oraz zapewnienie im wsparcia w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej;
 • Przeprowadzenie szkoleń w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej (wstępnych, okresowych, tematycznych);
 • Sprawowanie nadzoru nad terminową konserwacją sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych.

 

Nasze oczekiwania wobec Ciebie:

 • Wykształcenie wyższe w zakresie BHP lub pokrewne; 
 • Uprawnienia BHP (co najmniej uprawnienia Specjalisty ds. BHP zgodnie z rozporządzeniem);
 • Ważne uprawnienia Inspektora ds. Ochrony PPOŻ. oraz znajomość przepisów w tym zakresie;
 • Czynne prawo jazdy kat. B;
 • Gotowość do odbywania podróży służbowych na terenie Polski (3-4 wyjazdy 1-dniowe w miesiącu);
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (B1);
 • Umiejętność identyfikacji potencjalnych zagrożeń i problemów w obszarze BHP i PPOŻ;
 • 5 lata doświadczenia zawodowego w obszarze BHP (mile widziane doświadczenie w branży TSL lub produkcyjnej).

   

Możemy Ci zaoferować:

 • Pełne wsparcie i wdrożenie w zakresie realizacji zadań i obowiązków;
 • Pracę w firmie o długoletniej historii i stabilnej pozycji, która jest odpowiedzialnym pracodawcą;
 • Możliwość poznania procesów biznesowych oraz ich przebiegu u lidera branży TIC;
 • Pracę wśród ludzi z pasją, w rozwijającym się zespole;
 • Mnóstwo ciekawych wyzwań zawodowych.

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bureau Veritas Polska Sp z o.o. (administratora danych) moich danych osobowych, które zostały zamieszczone w przekazanych przeze mnie dokumentach (CV, życiorys, list motywacyjny) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1). Zostałem poinformowany, że zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

READY TO LEAVE YOUR MARK IN A SMARTER SOCIETY?

Apply now »